เกี่ยวกับเรา

เด็กในช่วงวัย 6-12 ปี ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่พ่อแม่ควรให้ความใส่ใจกับลูกในหลายๆ ด้าน เพราะเด็กในวัยนี้กำลังเป็นวัยที่มีพัฒนาการการเรียนรู้อย่างก้าวกระโดด และก็ยังเป็นวัยที่มีพัฒนาการการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วย

แต่หากพ่อแม่จะส่งเสริมให้ลูกเป็นเด็กเรียนอย่างเดียวคงไม่ได้ เพราะการจะให้เด็กอยู่แต่ในห้องเรียนอย่างเดียวเขาก็จะเก่งอยู่อย่างเดียว ซึ่งการเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นอย่างมีศักยภาพต้องส่งเสริมให้เขารู้จักช่วยเหลือตัวเอง มีความรับผิดชอบ และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย

การเรียนในห้องเรียนช่วยให้ลูกเป็นเด็กที่มีความรู้ แต่การความรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด หากเราไม่รู้จักส่งเสริมทักษะด้านอื่นๆ ที่จำเป็นกับชีวิตให้ลูก สิ่งหนึ่งที่อยากให้พ่อแม่ทุกคนส่งเสริมให้กับลูกนั่นก็คือกิจกรรมยามว่างสำหรับเด็กที่ช่วยให้เขาได้มีทักษะพัฒนาการรอบด้านที่ได้ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการเข้าสังคม